Konserwatyzm – co to takiego

Wartości które kiedyś były normą, które wpłynęły na rozwój naszej cywilizacji, od czasów rewolucji francuskiej są w odwrocie. Nurtem który chce te wartości obronić i zachować lub ponownie wprowadzić do praktyki życia jest konserwatyzm. Uważam ze generalnie te stare, odwieczne zasady w większości były dobre, a rewolucje takie jak ta wymieniona czy rewolucja bolszewicka dokonały gwałtu na naszej cywilizacji. Oczywiście nie wszystko było zawsze dobre, a po drugie w ogóle żyjemy w świecie który jest zły – i to przed rewolucją francuską jak i po niej.

Jakie to wartości? Oczywiście temat jest złożony, dla wielu osób coś będzie wartością, dla innej grupy wprost przeciwnie. Jednak nie chcę zadowolić tym tekstem wszystkich, wymienię te które w mojej opinii są wartościami które powinny być nadal pielęgnowane.

  • akceptacja wiary w Boga i wierzących,
  • rodzina – mąż, żona i dzieci,
  • własność prywatna,
  • odstraszająca funkcja kary.

Piękno wokół nas możemy tworzyć sami